O nas

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia – przede wszystkim na własny użytek – upraw ogrodniczych.

Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD rownież funkcje :

* ekologiczne

– Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu

– Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia

– Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka

* socjalne i zdrowotne

– Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby

– Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie

– Propagowanie zdrowego stylu życia

* społeczne i edukacyjne

– Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa

– Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie

– Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close