Konta

Konto do wpłat za użytkowanie działek w ROD AGAWA oraz za zużycie energii elektrycznej i wody: BANK MILLENNIUM 18 1160 2202 0000 0000 5515 5553

W tytule wpłaty prosimy zamieszczać numer działki, której dotyczy opłata oraz za co jest wnoszona w podziale na składniki ustalone na Walnym Zebraniu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close